Zwemles ABC

Leren zwemmen is niet alleen veilig, maar ook ontzettend leuk! Zwemles bij De Warande wordt gegeven conform de eisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Deze zwemlesmethode bestaat uit drie Nationale zwemdiploma’s, namelijk: het A-, B- en C-diploma. Diploma A en B zijn waardevolle tussenstappen naar zwemveiligheid. Na het behalen van zwemdiploma C is uw kind een echte ‘vriend van het water’ geworden, hij of zij is dan namelijk in staat om zichzelf goed te redden in zwembaden en bij activiteiten in/op het (buiten)water.

Zwemles bij De Warande

Zwemlestrajecten
Om zwemdiploma A tot en met C te behalen, doorlopen de kinderen in totaal 6 trajecten. Alle zwemlessen duren 45 minuten. In het eerste traject bestaat een lesgroep uit maximaal negen leerlingen. We vinden het  belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en gewend raken aan het water. De overige groepen die in het ondiepe water les hebben (traject 2 en 3) bestaan uit maximaal elf en twaalf leerlingen per groep. Tot slot bestaan alle diepe groepen (traject a, b en c) uit maximaal vijftien leerlingen. We adviseren te starten met de reguliere ABC zwemlessen wanneer het kind ongeveer 5 jaar oud is. Voor jongere kinderen hebben we sinds kort de kleuterzwemles.

Starten op het niveau van het kind
Om de lessen nog beter aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind zijn we gestart met Kleuterzwemles. Deze les is voor kinderen vanaf 3,5 jaar die al wel watervrij zijn maar voor de reguliere zwemlessen nog niet over voldoende concentratie en kracht beschikken. Vanuit de Kleuterzwemles kan het kind doorstromen naar de reguliere ABC trajecten. Meer informatie over deze lessen vindt u hier.

Diplomazwemmen
Maandelijks zal er diploma zwemmen georganiseerd worden afwisselend voor A-, B- en C-diploma. Het diplomazwemmen vindt plaats volgens de regels van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Zwemleseisen
Bij De Warande leren kinderen zwemmen aan de hand van de Eisen Nationaal Zwemdiploma A, B en C. Aan de Zwemdiploma’s zitten verschillende vaardigheden gekoppeld waaraan een kind moet voldoen voor hij/zij de diploma behaald. Bij Zwemdiploma A laat uw kind zien dat hij/zij een basisconditie heeft en de basisvaardigheden onder de knie heeft om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad zonder attracties. Bij Zwemdiploma B laat uw kind zien dat hij/zij een goede conditie heeft en de vaardigheden beheerst om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad met attracties, zoals een (wildwater) glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Voor Zwemdiploma C laat uw kind zien dat hij/zij een zeer goede conditie heeft en de vaardigheden beheerst om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Na het behalen van diploma C heeft uw kind voldaan aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Leerlingvolgsysteem
De zwemontwikkelingen van uw kind kunt u online volgen via het leerlingvolgsysteem. We adviseren alle zwemlesouders om de Warande app (via Sportcom) te downloaden, voor snelle toegang tot het leerlingvolgsysteem. Daarnaast krijgt u via dezelfde app een pushbericht bij belangrijk nieuws.

Downloads

Alle (praktische) informatie over onze zwemlesmethode is te vinden in het zwemlesboek. Naast alle informatie rondom de zwemlessen zijn daar ook belangrijke datums in te vinden zoals feestdagen en momenten van het diplomazwemmen.