Begin 2021 werd door Gemeente Oosterhout een project gestart om een nieuwe visie op het Sportcluster De Warande te vormen.

In dit creatieve en interactieve proces, zijn een groot aantal stakeholders van dit gebied geraadpleegd. Individuele gesprekken, studieopdrachten voor jongeren maar ook enquetes onder de bezoekers en gebruikers van het gebied gaven al een eerste beeld. In twee digitale bijeenkomsten werd vervolgens met een groep stakeholders uit verschillende disciplines gedroomd over wat De Warande ons in 2030 kan brengen. Uit de vele nieuwe inspirerende wensen en ideeen die uit de verschillende onderdelen voortkwamen is dit visiedocument gevormd.

De visie kenmerkt zich o.a. door:

  • Nadrukkelijker de kansen in het gebied en de directe omgeving te benutten. Zowel op sportief, recreatief als maatschappelijk gebied;
  • Nog meer samen te werken met verenigingen in het gebied én jongeren
  • De natuurlijke omgeving blijft Unique Selling Point (USP) en ook duurzaamheid blijft van belang;
  • De faciliteiten binnen het Sportcluster zijn voor iedereen bereikbaar, toegankelijk en veilig.