Ons aanbod sportprogramma’s

SWIM

Het programma SWIM wordt aangeboden aan basisscholen in de Gemeente Oosterhout.

Doestellingen
• Kinderen plezier laten beleven aan sport
• Kinderen uitdagen om grenzen te verleggen
• Kinderen meer zelfvertrouwen geven
• Zorgen voor veiligheid van jezelf en de ander
• In kaart brengen van kinderen zonder zwemdiploma

De meeste kinderen halen voor het 6e jaar het zwemdiploma A. Dit
is een goed teken, maar ook na het behalen van de zwemdiploma’s
is het belangrijk te blijven zwemmen om zwemvaardig te blijven. Met
bewegingsonderwijs in het zwembad zorgen we dat de zwemveiligheid
wordt behouden. Bovendien leidt het tot het ontwikkelen van nieuwe
vaardigheden en (her)ontdekken de kinderen het plezier in vrij zwemmen.
Deze lessen zijn aanvullend op het bewegingsonderwijs in de gymzaal,
dus worden voor de kinderen als extra beweegmoment aangeboden.
Er worden 4 à 5 afwisselende lessen gemaakt aan de hand van vier verschillende thema’s: race, survival, spel en avontuur. Zo kunnen de kinderen veel ervaring opdoen in en rond het water. Bij deze bewegingslessen staat samenwerken, spelen, leren, veiligheid en plezier
maken centraal.

Citytrainer Junior

Moove organiseert het hele jaar door activiteiten voor kinderen. En hoe leuk is het als je als kind zelf kunt meehelpen bij deze activiteiten? Super leuk, want je ontmoet iedereen in de wijk. Super handig voor later, want je leert er ontzettend veel. Daarom is er het project Citytrainer Junior.

Sinds 2018 zijn er meerdere kinderen actief als Junior Sportcoach. Zij hebben een heuse sollicitatieprocedure doorlopen en een opleiding gevolgd. De kinderen leerden er van alles: van organiseren tot begeleiden, van communiceren tot creatief oplossingen bedenken.

Nienke Heerius van Moove:
‘Het mooie is dat de kinderen die al jong voor activiteiten worden ingezet, later als ze wat ouder zijn ook eerder gemotiveerd zijn zich in te zetten voor verenigingen of voor hun eigen wijk.’

Wil jij helpen bij de activiteiten die worden georganiseerd in jouw wijk?
Meld je snel aan als Citytrainer Junior!
Mail naar pim@mooveoosterhout.nl

Aquaspetters

De Aquaspetters is een groep zwemmers met een verstandelijke beperking en bestaat uit vrouwen en mannen boven de 18 jaar met een zwemdiploma. Samen met diverse instanties in en rondom Oosterhout is dit tot stand gekomen. De lessen ‘bewegen in het water’ zijn elke dinsdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur. Vanuit Sportbedrijf Oosterhout zijn er 2 lesgevers aanwezig.

Heb je interesse om mee te doen aan deze activiteit, mail dan: info@mooveoosterhout.nl

Samen in beweging

In Sportpark de Warande zijn we gestart met een leuk nieuw initiatief: samen met Curio Breda (opleiding Sport & Recreatie) starten we een project rondom kennis maken met sporten waarbij we als extra doel hebben dat mensen elkaar ontmoeten en plezier hebben. Elke dinsdag ochtend vanaf 11.00 uur willen we met deelnemers in het gebied gaan bewegen, iedere 3 weken bij een andere vereniging. Tennis, Korfbal, voetbal, fitness, zwemmen, hockey en jeu de boules zijn 1 van de sporten die aan bod zullen komen.

Aansluitend zullen ze samen lunchen, dit organiseren we op de vereniging zelf. De lunch wordt verzorgd door een andere groep studenten van de opleiding medewerker Facilitaire Dienstverlening.

Kosten voor de activiteit en de lunch bedragen 3 euro per keer.

De activiteiten vinden plaats onder begeleiding van de sportcoach van MOOVE, Nicole Huizinga.