Opening nieuwe beleeftuin

De Warande is komende zomer vriendelijker voor kinderen met een beperking dan ooit na aanpassingen op het buitenpark!

Recreatieoord De Warande is een prachtige voorziening in Oosterhout waar kinderen kunnen zwemmen en spelen. Toch blijkt twee jaar na de opening dat het vooral ‘gezonde’ kinderen zijn, die samen met ouders, broertjes, zusjes en vriendjes komen spelen. De gemeente Oosterhout wil dat alle kinderen in de gemeente samen met andere kinderen buiten kunnen spelen, dus ook kinderen met een beperking. In 2016 is die wens helder verwoord en vastgelegd in de actualisatie van de beleidsnota “Buiten spelen in Oosterhout”.

Gelijkheid Past Oosterhout (GPO, voorheen Gehandicapten Platform Oosterhout), Sportbedrijf Oosterhout en de Speeltuinbende (opgericht door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) hebben daarom samen bekeken wat zou moeten gebeuren om meer kinderen én volwassenen met een beperking op De Warande te mogen verwelkomen en hebben hiertoe een plan de campagne opgesteld.

Zo is er vanaf het seizoen 2018 meer gelegenheid om samen te spelen tussen kinderen met en zonder beperking. De oude skelterbaan wordt omgetoverd tot een rolstoelvriendelijke ‘beleeftuin’, er is een Hippocampe rolstoel beschikbaar op het park zodat ook rolstoelafhankelijke kinderen (en volwassenen) in het buitenzwembad kunnen zwemmen en worden er de nodige aanpassingen gedaan aan toiletvoorzieningen en bijvoorbeeld bewegwijzering.

Op 24 mei om 9:30 uur wordt het startsein van deze campagne gegeven tijdens een zogenoemde ‘Samen Speeldag’. De gemeente Oosterhout heeft samen met Moove, Fysiotherapie De Warande, GPO en het Sportbedrijf een sportief programma gemaakt. Het programma is ontworpen voor kinderen mét en zonder beperking in de leeftijdscategorie 8-12 jaar, waarin ze kennis maken met elkaar, ervaren wat het is om een beperking te hebben maar ook hoe eenvoudig ze samen kunnen spelen, wanneer ze vanuit een samen-speel-bril kijken. Verschillende Oosterhoutse basisscholen hebben de uitnodiging inmiddels ontvangen.