Zwemmen met psychische problematiek

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat sporten, en met name zwemmen, een positief effect heeft op mensen met psychische problematiek. Veel mensen met psychische klachten lukt het echter niet om het sporten zelfstandig op te pakken. Soms doen ze wel een poging maar stoppen weer snel omdat de ‘mentale’ afstand tot het zwembad te groot is.

Binnen de Gemeente Oosterhout wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van zorg en ondersteuning om zo de gezondheid, vitaliteit en welzijn van inwoners te versterken. Dit doet men vanuit het concept positieve gezondheid, waarin gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Om die reden hebben zorgverlener impegno, GGZ Breeburg en Sportbedrijf Oosterhout de handen ineen geslagen en zijn begin september gestart met een nieuw initiatief waarbij mensen met psychische problematiek de mogelijkheid wordt geboden onder begeleiding van professionals uit de geestelijke gezondheidszorg te zwemmen.

De zwemactiviteiten vinden iedere donderdagochtend plaats tussen 10:30 uur en 11:30 uur in het 50-meter sportbad. Men kan er voor kiezen aan te sluiten bij de Floatfit-les of banen te gaan zwemmen in ditzelfde sportbad waarbij er altijd begeleiding aanwezig is. Deelnemers aan het project mogen 3 maanden kosteloos zwemmen, na 3 maanden betaal je de reguliere entreeprijs, de begeleiding blijft echter beschikbaar. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Je:

  • herkent jezelf in de beschreven doelgroep;
  • hebt een Wmo beschikking (begeleiding individueel 18+);
  • bent fysiek gezond of beschikt over een verklaring van de huisarts die deelname ondersteunt.

Wil je meer informatie over dit project of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Daniël Arnold van impegno via d.arnold@impegno.nl  of (06) 832 09 308 of Carola Verhoeven van GGZ Breburg via c.verhoeven@ggzbreburg.nl of (06) 273 87 057