Beweegsaam

BeweegSaam is een vernieuwde vorm van dagbesteding in het zwembad, een beweegactiviteit in het water voor mensen met cognitieve problematiek. Onder supervisie van een gespecialiseerde beweeginstructeur en onder één-op-één begeleiding van studenten gaan deelnemers het water in om te bewegen. Het bewegen in warm water houdt de spieren en gewrichten soepel en sterk.

“Het zwemmen ervaart mijn man als prettig en “inspannend/ontspannend” en heeft enorme waardering voor de studentbegeleiders”

“Mijn moeder heeft vroeger altijd gezwommen en ze is ontzettend enthousiast dat ze nu weer mee mag doen met het zwemmen”

Iets voor u of uw naaste?

Spreekt dit u aan of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met Aadje van Essen van Surplus. Aadje is bereikbaar via (06) 12478641 of 0162-748600 en via de mail Aadje.vanEssen@surplus.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij Aadje terecht.

BeweegSaam is een initiatief van Surplus, Curio, Avans Hogeschool en gemeente Oosterhout.