Beweegsaam

BeweegSaam is een vernieuwde vorm van dagbesteding in het zwembad. Een beweegactiviteit in het water voor mensen met een beperking . Onder supervisie van een gespecialiseerde beweeginstructeur en onder één-op-één begeleiding van studenten gaan deelnemers het water in om te bewegen. Het bewegen in warm water houdt de spieren en gewrichten soepel en sterk. De belangrijkste criteria zijn dat deelnemers hulp nodig hebben bij het omkleden en de zwemactiviteiten. Daarnaast is van belang dat de deelnemers ook daadwerkelijk kunnen meedoen met de activiteiten. Eventueel kan in overleg met de huisarts of instellingsarts worden bekeken of deelname verantwoord is.

“Het zwemmen ervaart mijn man als prettig en “inspannend/ontspannend” en heeft enorme waardering voor de studentbegeleiders”

“Mijn moeder heeft vroeger altijd gezwommen en ze is ontzettend enthousiast dat ze nu weer mee mag doen met het zwemmen”

Iets voor u of uw naaste?

Spreekt dit u aan of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met Aadje van Essen van Surplus. Aadje is bereikbaar via (06) 12478641 of 0162-748600 en via de mail Aadje.vanEssen@surplus.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij Aadje terecht.

BeweegSaam is een initiatief van Surplus, Curio, Avans Hogeschool en gemeente Oosterhout.