Licentie NRZ

zwemles

Licentie NRZ

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationale Raad Zwemveiligheid, het kennisinstituut voor de zwembranche.

Licentie

Bij De Warande (sportbedrijf Oosterhout) wordt zwemles gegeven conform de eisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Deze zwemlesmethode bestaat uit drie Nationale zwemdiploma’s, namelijk: het A-, B- en C-diploma. De drie zwemdiploma’s zijn waardevolle tussenstapjes naar zwemveiligheid.

De Licentie Nationale Zwemdiploma’s is een instrument om de kwaliteit van het zwemonderwijs en het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.
De Nationale Raad Zwemveiligheid verleent zwemlesaanbieders de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wanneer aan alle kwaliteitscriteria is voldaan. Dan heeft de zwemlesaanbieder het recht om het Zwem-ABC uit te geven. De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s laat ouders en kinderen zien kwaliteit heel belangrijk te vinden en wordt jaarlijks getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Hier wordt onder andere het volgende getoetst:

Is er voldaan aan wet- en regelgeving?

Is de zwemlesgevende voldoende opgeleid?

Is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

De zwemlesaanbieder werkt volgens de gedragscode zwembranche?

Is er nagedacht over de manier van lesgeven?

Hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles?

Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF

Als branche-instituut vindt Nationale Raad Zwemveiligheid en ook De Warande het belangrijk dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen. Meer informatie vindt je op www.watisjouwgrens.nl