Algemeen

Huisregels

Toegang

Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. Met het betreden van recreatieoord de Warande verklaart de bezoeker/ster zich bekend en akkoord met de algemene huisregels.
 2. Toegang tot de accommodatie wordt verkregen na aanschaf van een geldig entreebewijs. De toegang geldt éénmalig voor de vastgestelde openingstijden op de dag waarop het entreebewijs wordt aangeschaft (meerbadenkaarten en abonnementen uitgezonderd).
 3. Bij extreme drukte houdt het Sportbedrijf Oosterhout zich het recht voor het aantal bezoekers te beperken.
 4. Huisdieren worden in de sportaccommodaties niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.
 5. Personen die drager zijn van een besmettelijke ziekte kunnen de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen daarom geen gebruik maken van de zwemaccommodaties.
 6. Het meebrengen van breekbare voorwerpen en glaswerk is niet toegestaan.

Zwemveiligheid

 1. Bezoekers die geen zwemdiploma hebben of die naar mening van het personeel niet voldoende zwemvaardig zijn mogen alleen gebruikmaken van het ondiep zwembad buiten, half-diep zwembad buiten en het peuterbad. Voor personen jonger dan 18 jaar geldt daarbij de voorwaarde dat ze begeleid worden door een volwassene die zwemvaardig en zelfredzaam is.
 2. Kinderen die nog geen zwemdiploma hebben dienen zwemvleugels of kurkjes te dragen in de bovengenoemde baden.
 3. Het 50 meter(sport)bad mag alleen gebruikt worden door bezoekers die in het bezit zijn van een zwemdiploma. Tijdens het zomerseizoen kan bij slecht weer besloten worden de buitenbaden te sluiten en het diepe bad door middel van een lijn te verdelen in een diep en een ondiep gedeelte. Op dat moment gelden voor het diepe bad dezelfde regels als voor het half-diepe bad en het ondiepe bad.
 4. Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 1.41 meter of meer. Met borden en/of pictogrammen wordt aangegeven waar niet mag worden gedoken.
 5. Springen of duiken van de duiktoren dient in het verlengde van de toren te geschieden.
 6. Het gebruik van zeemeermin staarten en mono-vinnen is buiten de daarvoor bedoelde activiteit niet toegestaan.
 7. In de overdekte zwemaccommodaties is rennen niet toegestaan.
 8. Het werpen van harde voorwerpen is niet toegestaan.

Hygiene

 1. In de overdekte baden dient men voorafgaand aan het zwemmen te douchen. Het dragen van schoeisel op de tegels en op de zwembadperrons is niet toegestaan.
 2. Tijdens het recreatief zwemmen is het niet toegestaan met kleding te zwemmen of zich gekleed in de zwemzaal te begeven.
 3. Het nuttigen van etenswaren buiten de daarvoor aangegeven locaties is in de overdekte baden niet toegestaan.

Faciliteiten

 1. Het gebruiken van MIVA-douches, wisselcabines en toiletten geschied door één persoon tegelijkertijd. Uitzondering hierop vormt de begeleiding van hulpbehoevenden.

Foto en filmopnamen

 1. Het is bezoekers niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon foto en/of filmopnames te maken. Bij minderjarige kinderen dient toestemming gegeven te worden door de aanwezige begeleider.
 2. Recreatieoord de Warande werkt met een professionele fotograaf die tijdens diverse evenementen beeldregistratie maakt. Deze foto’s worden gemaakt voor onze promotie en kunnen desgewenst aan u beschikbaar worden gesteld.
 1. Recreatieoord de Warande maakt gebruik van Werkplek beveiligers ( camera’s). Hiervan wordt iedereen in kennis gesteld middels een bord links van de ingang en via de algemene voorwaarden c.q. huisregels.
 2. De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.
 3. De gemeente en de medewerkers van de zwemaccommodatie zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 4. De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.
 5. Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het complex volgen zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de toegangsprijs heeft.
 6. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgeven of opgevraagd bij de receptie.

Gedrag

 1. Vandalisme is niet toegestaan. Verwijdering zal altijd volgen, evenals aangifte. Schade voortkomend uit vandalistische activiteiten zal altijd op de dader verhaald worden.
 2. Slag-, steek- of vuurwapens zijn ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
 3. Wildplassen is niet toegestaan, bij constatering zal verwijdering volgen.
 4. Open vuur en harde, overlast gevende muziek zijn niet toegestaan.
 5. Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers en het personeel dient achterwege te blijven. Niet toegestaan is:
 • Schelden of grove taal gebruiken tegen personeelsleden en/of gasten
 • Personeel en/of bezoekers bedreigen (verbaal of non verbaal)
 • Personeel en/of bezoekers discrimineren
 • Lijfelijk geweld tegenover personeel en/of bezoekers
 • Seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting tegenover personeel en/of gasten
 1. Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Politie en het Openbaar Ministerie pakken agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak hetzelfde aan. De landelijke afspraken gaan over agressie en geweld tegen functionarissen in het openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid, rechtsbedeling, veiligheid, sociale zekerheid en infrastructuur. De medewerkers van het Sportbedrijf Oosterhout vallen ook onder het ELA-convenant. Aangiftes zullen nooit geseponeerd worden.

Roken, drank- en drugsgebruik

 1. Roken is zowel in het gebouw als op het buitenpark en op de terrassen niet toegestaan. Dit geldt voor alle vormen van roken, dus ook de e-sigaret, e-smokers, (water)pijp, etc. Enige uitzondering is de afgelegen rookzone op het buitenterrein.
 2. Op het buitenpark van Recreatieoord de Warande en in de horecaruimte/terras is het verantwoord gebruik van alcohol voor volwassenen toegestaan mits andere bezoekers hier geen hinder van ondervinden. Het nuttigen van sterke dranken, (>18%) m.u.v. port, sherry en wijn is niet toegestaan. Het nuttigen van alcohol is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar.
 3. Het gebruik dan wel meedragen van drugs is niet toegestaan. Handelen, zoals beschreven in de Opiumwet (Rijksoverheid, 2017) is niet toegestaan. Het in bezit hebben en gebruiken van waterpijpen is niet toegestaan. Het gebruiken dan wel mee dragen van lachgas patronen (c.q. slagroompatronen) is niet toegestaan. Bij constatering en het niet opvolgen van de instructies van het personeel zal altijd de politie worden ingeseind.

Overig

Daar waar de algemene regelgeving zicht niet specifiek genoeg uitlaat zal het management van Sportbedrijf Oosterhout een bindende uitspraak doen.