AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet schrijft voor hoe wij als organisatie om moeten gaan met uw gegevens. Om uw privacy te beschermen gaan wij als organisatie, die onderdeel is van de gemeente Oosterhout, zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dit doen kunt u nalezen in de privacyverklaring van de gemeente Oosterhout:

Links:

https://www.oosterhout.nl/metamenu/over-de-gemeente/privacy/
https://www.oosterhout.nl/fileadmin/documenten/internet/BCA/Rechten_van_betrokkenen___005_.pdf