ROOSTERWIJZIGING 8 DECEMBER

In verband met een bijeenkomst zal het familiezwemmen op zaterdag 8 december van 14:00 – 16:00 uur komen te vervallen.

Banenzwemmen en zwemles zal op diezelfde dag wel doorgang vinden volgens het reguliere zwemrooster.